Referensuppdrag

Pågående uppdrag:

  • Nyproduktion av butiksbyggnad i Älvängen – Byggledning
  • Nyproduktion av parkeringsdäck i Göteborg – Byggledning
  • Vindslägenheter Aschebergsgatan Göteborg – Projekteringsledning